Kolvförlängning

Kolvförlängning


Bilder från vår verkstad på en kolvförlängning av vår vapentekniker.


Kolvförlängning I

Kolvförlängning